Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.03.2018 15:06 Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy w renowacji zabytków w gminie Brzeg Dolny
19.03.2018 12:52 W Y N I K I O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 na terenie Gminy Brzeg Dolny.
08.03.2018 11:54 Wyniki otwartego konkursu ofert "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" 2018
13.02.2018 11:20 OTWARTY KONKURS OFERT BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO ogłasza z dniem 13.02.2018r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wkład własny do projektu przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”
13.02.2018 11:12 Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 12 lutego 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2018.
28.12.2017 13:29 Wyniki otwartego konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018
28.12.2017 13:28 Wyniki otwartego konkursu przeciwdziałanie bezdomności na 2018 r.
28.12.2017 13:26 Wyniki otwartego konkursu przeciwdziałanie narkomanii na 2018 r.
29.11.2017 12:40 Otwarty konkurs ofert - Burmistrz Brzegu Dolnego z dniem 27 listopada 2017r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2018.
29.11.2017 12:37 Otwarty konkurs ofert Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 27 listopada 2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny w 2018 roku

1 2 3 4 5 6 następna