Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2017 11:02 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Instalacja do produkcji oksyalikilatów wysokomolowych""
26.10.2017 13:47 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w PCC Rokita SA”
18.10.2017 12:13 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia "Instalacja do produkcji mieszanek"
03.10.2017 09:37 Informacja o dofinansowaniu i realizacji zadania pod nazwą „Demontaż, transport i utylizacja pokryć azbestowych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2011 – 2032″ – etap VII”
05.07.2017 14:48 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Instalacja do produkcji fosforanów i fosforynów w PCC Rokita SA"
31.05.2017 15:23 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego
05.05.2017 14:46 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Instalacja do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych
04.01.2017 10:20 Obwieszczenie o o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Instalacja do produkcji fosforanów i fosforynów w PCC Rokita SA”
04.01.2017 08:40 WNIOSEK o dofinansowanie inwestycji związanej z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w 2017 roku
02.12.2016 14:51 Obwieszczenie Burmistzra Brzegu Dolnego z dnia 1 grudnia 2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Instalacja ciągu do produkcji polieterów o zdolności produkcyjnej 30 kT/rocznie w przeliczeniu na rokopol F3600 w spółce PCC PU w Brzegu Dolnym

1 2 3 4 5 6 następna