Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2019 13:24 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa instalacji do produkcji płyt poliuretanowych dla PCC Therm Sp. z o.o.”
06.02.2019 15:07 Zawiadomienie Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 6 lutego 2019r. o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.„Budowa przyłącza gazu do sieci przesyłowej operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na odcinku od stacji redukcyjnej I-stopnia do rejonu Elektrociepłowni na terenie PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym”
14.01.2019 15:00 Zawiadomienie Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 14 stycznia 2019r.o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”
11.01.2019 13:36 zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji „Budowa przyłącza gazu do sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na odcinku od stacji redukcyjnej I-go stopnia do rejonu Elektrociepłowni na terenie PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym”.
14.12.2018 11:53 zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji„Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”.
28.11.2018 15:23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazu do sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na odcinku od stacji redukcyjnej I-go stopnia do rejonu Elektrociepłowni na terenie PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym”.
31.10.2018 15:24 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”.
05.10.2018 13:44 Obwieszczenie Burmistzra Brzegu Dolnego z dnia 5 października 2018r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa stacji chlorohydroksylowania propylenu o szósty reaktor R-101/6 na instalacji do produkcji tlenku propylenu i dwuchloropropanu w PCC Rokita SA „
03.09.2018 15:18 Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów w PCC Rokita SA”
17.08.2018 15:15 Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa instalacji pilotażowej dedykowanej do otrzymywania nisko i/lub średniocząsteczkowych surfaktanów polimerowych w spółce PCC Exol SA w Brzegu Dolnym”

1 2 3 4 5 6 następna