Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2014 12:03 Zarządzenie Nr 0050.98.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
14.03.2013 09:23 Zarządzenie Nr 0050.97.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy Brzeg Dolny i dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne gminy
07.02.2013 15:09 Zarządzenie Nr 0050.96.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012
07.02.2013 15:05 Zarządzenie Nr 0050.95.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz wypożyczania naczyń i sprzętów zarządzanych przez sołectwa gminy Brzeg Dolny
07.02.2013 15:01 Zarządzenie Nr 0050.94.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brzeg Dolny
07.02.2013 14:59 Zarządzenie Nr 0050.93.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Brzeg Dolny
07.02.2013 14:58 Zarządzenie Nr 0050.92.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Pogalewo Wielkie
07.02.2013 14:57 Zarządzenie Nr 0050.91.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
07.02.2013 14:56 Zarządzenie Nr 0050.90.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
07.02.2013 14:55 Zarządzenie Nr 0050.89.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

1 2 3 4 5 6 następna