Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2014 10:36 Zarządzenie Nr 0050.94.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brzeg Dolny
08.01.2014 14:16 Zarządzenie Nr 0050.93.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013
08.01.2014 14:13 Zarządzenie Nr 0050.92.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Brzeg Dolny
08.01.2014 14:12 Zarządzenie Nr 0050.91.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Brzeg Dolny
08.01.2014 14:10 Zarządzenie Nr 0050.90.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
08.01.2014 14:09 Zarządzenie Nr 0050.89.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
08.01.2014 14:07 Zarządzenie Nr 0050.88.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
08.01.2014 14:05 Zarządzenie Nr 0050.87.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie umieszczenia tablicy reklamowej na nieruchomości gminnej
11.12.2013 11:50 Zarządzenie Nr 0050.85.2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej w Brzegu Dolnym
09.12.2013 10:52 Zarządzenie Nr 0050.84.2013 z dnia 29 listopada 2013 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013

1 2 3 4 5 6 następna