Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2017 13:13 OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017
04.08.2017 14:11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
19.07.2017 15:29 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Dnia 10 lipca 2017r.
21.06.2017 11:09 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA WNIOSEK REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU,W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH INWESTYCJI NAZWANEJ PRZEZ INWESTORA "Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 do 281 + 600 , wał cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny"
30.10.2015 15:34 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI NA NR 33/15 UCHYLAJĄCEJ Z URZĘDU CZĘŚĆ DECYZJI OSTATECZNEJ NR 8/14
23.09.2015 14:51 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH
18.08.2015 14:18 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015 o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
08.06.2015 08:10 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
17.03.2015 10:42 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o prowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn:Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu -Etap II