Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2012 11:16 Ogłoszenie Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 29.10.2012r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi nt. nowej ustawy o utrzymaniu czystości.
26.07.2012 14:23 Ogłoszenie Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie podziału Gminy Brzeg Dolny na okregi wyborcze oraz stałe obwody głosowania
11.05.2012 12:25 Ogłoszenie Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
10.05.2012 07:48 O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO z dnia 10 maja 2012r. w sprawie konsultacji z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na temat projektu chwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Gminy Brzeg Dolny
30.03.2012 11:45 "Mobilny Inkubator Organizacji Pozarzadowych "
08.03.2012 13:36 WM.0050.02.2012 Ogłoszenie Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
27.01.2012 09:14 WM.0050.01.2012 Ogłoszenie Burmsitrza Brzegu Dolnego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącego zasad usytuowania w Brzegu Dolnym miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta.
19.01.2012 12:53 Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r.
21.11.2011 13:20 P R O T O K Ó Ł z konsultacji projektu programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2014
03.11.2011 12:54 Ogłoszenie Burmistrza w sprawie konsultacji projektu uchwały na temat przyjęcia „Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2014”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna