Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2014 08:09 WYNIKI z posiedzenia Komisji Konkursowej nr. 5/2014 z dnia 5. 03. 2014 r. z przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu renowacji zabytków sakralnych w roku 2014 na terenie |Gminy Brzeg Dolny
10.02.2014 12:33 Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy w renowacji zabytków saklralnych
03.02.2014 09:56 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO :ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego w okresie od 3 marca 2014r. do 31 maja 2014r
23.12.2013 09:38 Wyniki posiedzenia Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -przeciwdziałania bezdomności w roku 2014 w gminie Brzeg Dolny
23.12.2013 09:36 Wyniki posiedzenia Komisji Konkursowej nr. 3/2014z dnia 20. 12. 2013 r.z oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 na terenie Gminy Brzeg Dolny
23.12.2013 09:32 Wyniki posiedzenia Komisji Konkursowej nr 2/2014 z dnia 20.12. 2013 r na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Brzeg Dolny w 2014 roku.
09.10.2013 14:24 Integracyjny Klub Międzypokoleniowy - inicjatywa lokalna w Brzegu Dolnym
17.09.2013 13:02 O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO z dnia 17 września 2013 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
17.09.2013 11:18 G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO z dnia 17 września 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz wysokości opłat za wpis do rejestru
15.03.2013 12:39 BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO ogłasza z dniem 15.03.2013r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wkład własny do projektu przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna