Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.02.2016 08:31 Informacja o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Organizacji Pozarządowych w Brzegu Dolnym
11.02.2016 12:24 S P R A W O Z D A N I E ZE WSPÓŁPRACY GMINY BRZEG DOLNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2015 ROKU
03.02.2016 12:23 OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeg Dolny
11.01.2016 08:45 Do Organizacji Pozarządowych w Gminie Brzeg Dolny. Informacja o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.
24.11.2015 11:00 Sprawozdanie TT WRZOS Umowa 17/TOW.TUR.WRZOS/2015
24.11.2015 10:57 Rozliczenie -Stow.AKTYWNI w BD -Umowa7/OP/2015
21.04.2015 11:05 Wykaz złożonych ofert w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego idei ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKEJ w otwartym konkursie ogłoszonym w gminie Brzeg Dolny w 2015r.
17.04.2015 09:01 OFERTA POZAKONKURSOWA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i odzieży ochrony osobistej w okresie od 4 maja 2015r. do 31 lipca 2015r.
14.04.2015 08:48 S P R A W O Z D A N I E ZE WSPÓŁPRACY GMINY BRZEG DOLNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2014 ROKU
24.09.2014 11:42 Konsultacje społeczne z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Brzeg Dolny

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna