Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2015 08:21 Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 10 lutego 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2015
27.11.2014 10:22 Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 26 listopada 2014r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny w 2015 roku
21.11.2014 13:04 Otwarty konkurs ofert. Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 21 listopada 2014r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.
21.11.2014 12:58 Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej Burmistrz Brzegu Dolnego z dniem 21 listopada 2014r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
21.08.2014 10:37 Otwarty konkurs ofert "Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 21 sierpnia 2014r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r młodzieży .
06.05.2014 14:07 BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO ogłasza z dniem 6.05.2014r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wkład własny do projektu modernizacji i remontu pomieszczeń toalet i natrysków na kortach tenisowych w Brzegu Dolnym przy ul.Kolejowej 1 na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży z terenu miasta Brzeg Dolny współfinansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”
27.03.2014 08:13 W Y N I K I OTWARTEGO KONKURSU OFERT - „Wkład własny do projektu :Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowanego ze środków budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2014 roku
27.03.2014 07:55 O G Ł O S Z E N I E LATO 2014 – Brzeg Dolny Działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r . Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza w dniu 14 kwietnia 2014 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeg Dolny w 2013 r.
20.03.2014 07:33 W Y N I K I OTWARTEGO KONKURSU OFERT „Turystyka łączy pokolenia – rozwój turystyki krajoznawczej w Gminie Brzeg Dolny”
03.03.2014 13:38 BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO ogłasza z dniem 03.03.2014r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wkład własny do projektu przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna