Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2016 09:19 Ogłoszenie konkursu ofert wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - LATO 2016
11.03.2016 11:36 BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO ogłasza z dniem 10.03.2016r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wkład własny do projektu przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”
10.02.2016 13:50 Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 9 lutego 2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016.
18.11.2015 12:50 Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2016.
18.11.2015 12:37 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny w 2016 roku
18.11.2015 12:29 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.7
06.10.2015 13:30 oferta pozakonkursowa - Renowacja Zabytków Sakralnych
03.09.2015 11:42 Oferta OPP/OSP Brzeg Dolny
30.04.2015 09:36 O G Ł O S Z E N I E – LATO 2015 Działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r . Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza w dniu 29 kwietnia 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeg Dolny w 2015 r.
26.03.2015 13:25 OTWARTY KONKURS OFERT BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO ogłasza z dniem 26.03.2015r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wkład własny do projektu przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna