Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2017 14:44 Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy w renowacji zabytków sakralnych
13.03.2017 14:02 W Y N I K I O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2017 na terenie Gminy Brzeg Dolny.
01.03.2017 12:19 BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO ogłasza z dniem 24.02.2017r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wkład własny do projektu przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”
10.02.2017 11:28 Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 10 lutego 2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2017.
29.12.2016 11:33 Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny w 2017 roku
15.11.2016 09:37 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny w 2017 roku
29.12.2016 11:45 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2017
15.11.2016 09:36 Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2017.
29.12.2016 11:27 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.
15.11.2016 09:34 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna