Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2017 13:28 Wyniki otwartego konkursu przeciwdziałanie bezdomności na 2018 r.
28.12.2017 13:26 Wyniki otwartego konkursu przeciwdziałanie narkomanii na 2018 r.
29.11.2017 12:40 Otwarty konkurs ofert - Burmistrz Brzegu Dolnego z dniem 27 listopada 2017r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2018.
29.11.2017 12:37 Otwarty konkurs ofert Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 27 listopada 2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny w 2018 roku
29.11.2017 12:35 Otwarty konkurs ofert Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 27 listopada 2017r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r. dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.
26.05.2017 11:57 W Y N I K I O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T – LATO 2017
09.05.2017 08:44 W Y N I K I O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T publicznego z zakresu pomocy w renowacji zabytków sakralnych w roku 2017 na terenie Gminy Brzeg Dolny.
27.04.2017 14:19 O G Ł O S Z E N I E – LATO 2017 Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeg Dolny w 2017 r
10.04.2017 12:34 Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy w renowacji zabytków sakralnych
22.03.2017 10:35 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT PROGRAMU ‘ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ’ 2017

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna