Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2019 09:57 OTWARTY KONKURS OFERT BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO ogłasza z dniem 08.02.2019r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wkład własny do projektu przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”
24.01.2019 12:30 Otwarty konkurs ofert - Turystyka i krajoznawstwo w roku 2019
10.01.2019 11:49 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w roku 2019
19.12.2018 08:25 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019
19.12.2018 08:22 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania dot. przeciwdziałania bezdomności w roku 2019 na terenie Gminy Brzeg Dolny.
19.12.2018 08:19 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia ofert konkursowych na sport w 2019 roku
21.11.2018 09:51 Burmistrz Brzegu Dolnego z dniem 16 listopada 2017r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2019.
21.11.2018 09:48 Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 16 listopada 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny w 2019 roku
21.11.2018 09:46 Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 16 listopada 2018r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.
30.07.2018 14:20 W Y N I K I O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T - TENIS ZIEMNY 2018

1 2 3 4 5 6 następna