Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2018 15:24 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”.
05.10.2018 13:44 Obwieszczenie Burmistzra Brzegu Dolnego z dnia 5 października 2018r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa stacji chlorohydroksylowania propylenu o szósty reaktor R-101/6 na instalacji do produkcji tlenku propylenu i dwuchloropropanu w PCC Rokita SA „
03.09.2018 15:18 Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów w PCC Rokita SA”
17.08.2018 15:15 Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa instalacji pilotażowej dedykowanej do otrzymywania nisko i/lub średniocząsteczkowych surfaktanów polimerowych w spółce PCC Exol SA w Brzegu Dolnym”
17.07.2018 12:22 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla PCC Rokita SA ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny na prowadzenie instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania , z wyjątkiem składowania , odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę tj. instalacji pn.:"Spalarnia Odpadów Ciekłych"
18.05.2018 13:51 Zawiadomienie Burmistrza Brzegu Dolnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa układu solankowego na instalacji do produkcji chloru PCC Rokita SA"
08.05.2018 11:18 Zawiadomienie Burmistrza Brzegu Dolnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "„Budowa instalacji Pilot Plant Polioli na terenie PCC Rokita SA”
05.04.2018 09:01 Obwieszczenia Burmistzra Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa instalacji pilotażowej dedykowanej do otrzymywania nisko i/lub średniocząsteczkowych surfaktanów polimerowych w spółce PCC Exol SA w Brzegu Dolnym"
04.04.2018 09:05 Obwieszczenia Burmistzra Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów w PCC Rokita SA"
05.02.2018 10:14 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa układu solankowego na instalacji do produkcji chloru PCC Rokita SA „

1 2 3 4 5 6 następna