Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2018 09:19 Obwieszczenia Burmistzra Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Centrum Innowacji i Skalowania Procesów w PCC Rokita SA"
27.12.2017 15:07 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa instalacji Pilot Plant Polioli na terenie PCC Rokita SA"
03.11.2017 11:02 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Instalacja do produkcji oksyalikilatów wysokomolowych""
26.10.2017 13:47 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w PCC Rokita SA”
18.10.2017 12:13 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia "Instalacja do produkcji mieszanek"
03.10.2017 09:37 Informacja o dofinansowaniu i realizacji zadania pod nazwą „Demontaż, transport i utylizacja pokryć azbestowych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2011 – 2032″ – etap VII”
05.07.2017 14:48 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Instalacja do produkcji fosforanów i fosforynów w PCC Rokita SA"
31.05.2017 15:23 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego
05.05.2017 14:46 Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Instalacja do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych
04.01.2017 10:20 Obwieszczenie o o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Instalacja do produkcji fosforanów i fosforynów w PCC Rokita SA”

1 2 3 4 5 6 następna