Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2014 13:26 ZP.271.09.2014 Rekonstrukcja ogrodów ozdobnych w zespole pałacowo-parkowym w Brzegu Dolnym, położonym na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich
29.05.2014 09:29 ZP.271.07.2014 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Naborowie
15.05.2014 14:10 ZP.271.06.2014 Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Żerkowie
09.05.2014 13:52 ZP.271.05.2014 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry – utworzenie miejsc pod imprezy plenerowe w miejscowości Brzeg Dolny położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich
14.04.2014 15:08 ZP.271.03.2014 Remont i przebudowa budynku przedszkola nr 3 w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej
07.04.2014 15:12 ZP.271.02.2014 Budowa ciągu komunikacyjnego ulic Jaśminowa i Akacjowa w Brzegu Dolnym
04.03.2014 15:00 ZP.271.1.2014 Modernizacja i zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na nabrzeżu Odry w miejscowości Wały, położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich
24.10.2013 14:21 ZP.271.15.2013 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry pod potrzeby mieszkańców i turystów w Brzegu Dolnym – projekt rewaloryzacji ogrodów ozdobnych w zespole pałacowo-parkowym
11.09.2013 14:09 ZP.271.13.2013 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żerkowie wraz z budową zjazdów
27.08.2013 15:31 ZP.271.12.2013 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żerkowie wraz z budową zjazdów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna