Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2018 11:21 Zawiadomienie o zgromadzeniu
20.04.2018 13:31 Zapytanie ofertowe pn. Dostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”
29.03.2018 09:38 Zapytanie ofertowe na "Demontaż, transport i utylizację pokryć azbestowych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2011-2032" – VIII etap
18.12.2017 11:03 Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeg Dolny”.
13.12.2017 14:17 Zaproszenie do nawiązania współpracy w związku z planowaną modernizacją basenu
14.11.2017 15:35 Zapytanie ofertowe na wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”
25.10.2017 11:45 Zapytanie ofertowe na kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”
25.10.2017 11:42 Zapytanie ofertowe na wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”.
23.03.2017 09:06 Zapytanie ofertowe na "Demontaż, transport i utylizację pokryć azbestowych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2011-2032" – VII etap
03.10.2016 09:36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. ,,Stopień Brzeg Dolny roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu - Etap II''''

1 2 3 następna