Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2013 13:01 Zarządzenie Nr 0050.133.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2011
24.01.2013 12:57 Zarządzenie Nr 0050.132.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r. oraz określenia regulaminu pracy komisji
24.01.2013 12:55 Zarządzenie Nr 0050.131.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. oraz określenia regulaminu pracy komisji
24.01.2013 12:51 Zarządzenie Nr 0050.130.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2012 r. oraz określenia regulaminu pracy komisji
24.01.2013 12:48 Zarządzenie Nr 0050.129.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.37.2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
24.01.2013 12:47 Zarządzenie Nr 0050.128.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu
24.01.2013 12:44 Zarządzenie Nr 0050.127.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/58/08 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym
24.01.2013 12:42 Zarządzenie Nr 0050.126.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji
24.01.2013 12:39 Zarządzenie Nr 0050.125.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji
24.01.2013 12:37 Zarządzenie Nr 0050.124.2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego

1 2 3 4 5 6 następna