Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu lub wymeldowaniu)

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Brzeg Dolny

ul. Kolejowa 29

56-120 Brzeg Dolny

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

Oficyna Pałacowa

Wejście C

Pokój 15

Tel: 71 319- 51- 17 wew. 141

       71 319 -54- 64

 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 7:30- 17:00

Wtorek- Piątek 7:30- 15:30

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł
  • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

W przypadku zaświadczenia o ilości osób zameldowanych opłatę mnoży się przez ilość osób ( np. jeśli zameldowane są 3 osoby, to opłata wynosi 51 zł).

 

Opłata na konto bakowe nr 95958310220100013020010016, Bank Spółdzielczy, ul. Kolejowa 8, 56-120 Brzeg Dolny, odział Brzeg Dolny

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 783)

 

 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • dowód osobisty lub paszport
  • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu lub wymeldowaniu)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.09.2015
Data publikacji:14.09.2015 10:54