Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 102724D – ulicy Topolowej w Brzegu Dolnym

Znak sprawy: ZP.271.18.2019                                                                                 Brzeg Dolny, dnia 14.10.2019 r.

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 102724D – ulicy Topolowej w Brzegu Dolnym

 

Zgodnie z 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „pzp”, Gmina Brzeg Dolny informuje, że w przedmiotowym przetargu nieograniczonym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

Oferta nr 1

Firma Handlowo-Usługowa TRANSKOP
Stefan Czerep

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 178, 59-300 Lubin

Oferta odrzucona

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie załączył wraz z ofertą kosztorysu ofertowego.

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL s.c. Adam i Piotr Kluczyk,

Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

94,93 punktów,

w tym: 54,93 punktów za cenę i  40 punktów za zaoferowany okres gwarancji i rękojmi

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA S.A.,

Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

82,57 punktów,

w tym: 42,57 punktów za cenę i  40 punktów za zaoferowany okres gwarancji i rękojmi

Oferta nr 4

Open Trade Group Sp. z o.o.,

ul. Wrocławska 41, Łażany, 58-130 Żarów

88,18 punktów,

w tym: 48,18 punktów za cenę i  40 punktów za zaoferowany okres gwarancji i rękojmi

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Budowy I Utrzymania Dróg
i Mostów Sp. z o.o.

Piotroniowice 54, 56-100 Wołów

100 punktów,

w tym: 60,00 punktów za cenę i  40 punktów za zaoferowany okres gwarancji i rękojmi

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę numer 5, złożoną przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy
i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Piotroniowice 54, 56-100 Wołów. W oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru, oferta uzyskała w ocenie łącznej 100 punktów, w tym: 60,00 punktów za cenę i  40 punktów za zaoferowany okres gwarancji i rękojmi.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 102724D – ulicy Topolowej w Brzegu Dolnym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Daniel Luchowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2019 15:53