Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Jesionowej i ul. Bukowej w Brzegu Dolnym

Brzeg Dolny, 24 września 2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert[1]

złożonych w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. w postępowaniu pn. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Jesionowej i ul. Bukowej w Brzegu Dolnym

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto zł)

Okres gwarancji i rękojmi

(w miesiącach)

  1.  

Zakład Robót Mostowych i Ogólnobudowlanych „ZADROBUD II”, K. Tomczak, S. Tomczak Spółka Jawna
ul. Ścinawska 28, skr. poczt. 67, 56-100 Wołów

256.454,70

60

  1.  

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL s.c. Adam i Piotr Kluczyk,
Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

292.226,48

60

  1.  

DEES Firma Usługowo-Handlowa Ewelina Dygant-Pasternak,

ul. Bukowa 4, 56-120 Brzeg Dolny

270.600,00

60

                              

Warunki płatności i termin wykonania nie stanowią kryteriów oceny ofert.

 

Kwota brutto przeznaczona na zrealizowanie zamówienia: 200 000,00 zł brutto.

 

[1] Wykonawcy ww., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji zobowiązani są przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowił załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Jesionowej i ul. Bukowej w Brzegu Dolnym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Daniel Luchowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.09.2019 16:26