Dostawa oleju opałowego lekkiego

Brzeg Dolny, dnia 24 września 2019 r.

ZP.271.16.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty

(wyniku licytacji elektronicznej)

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Brzeg Dolny zawiadamia, że:

  1. W postępowaniu pn. dostawa oleju opałowego lekkiego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej została wybrana oferta złożona przez:

AUTOCENTRUM PALIWA Sp. z o.o., Sp. k., ul. Dobrzyńska 56, 09-400 Płock

  1. Wykonawca zaoferował cenę 2970 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych).
  1. Uzasadnienie wyboru: zgodnie z kryterium wyboru ofert – najniższa oferta złożona w licytacji elektronicznej.
  1. Nie wykluczono żadnego z wykonawców.
  1. Nie odrzucono żadnej z ofert.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa oleju opałowego lekkiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Daniel Luchowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.09.2019 13:01