Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Katarzyna Jabłońska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.08.2019 08:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.08.2019 09:09 Edycja dokumentu (Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 09:04 Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie skargi na działalność Burmistrza Brzegu Dolnego"

(Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 09:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie skargi na
działalność Burmistrza Brzegu Dolnego"

(Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 09:04 Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr
IX/62/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zasad
wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz
formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane
projekty"

(Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 09:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr IX/62/19 z dnia
18 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim
muszą odpowiadać składane projekty"

(Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 09:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr IX/68/19 z dnia
18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany statutu
Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym"

(Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 09:04 Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w
Pogalewie Małym"

(Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 09:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie sprzedaży
lokalu mieszkalnego położonego w Pogalewie Małym"

(Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 09:04 Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego"

(Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 09:04 Dodano załącznik "Załącznik do projektu uchwały w
sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego"

(Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 09:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego"

(Katarzyna Jabłońska)
06.08.2019 08:33 Utworzenie dokumentu. (Katarzyna Jabłońska)