Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny

Brzeg Dolny, dn. 27 września 2019 r.

 

 

ZP.271.15.2019

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny

 

 

Zgodnie z 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „pzp”, Gmina Brzeg Dolny informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom

Oferta nr 1

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce

100 punktów, w tym:

60,00 punktów w kryterium cena i 40 punktów w kryterium „Samochody z normą Euro 5 lub lepszą”.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnił warunki udziału w postępowaniu. W oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru, oferta uzyskała w ocenie łącznej 100 punktów, w tym: 60,00 punktów w kryterium cena i  40 punktów w kryterium „Samochody z normą Euro 5 lub lepszą”.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uwaga!

Nie należy otwierać klucza publicznego w programach typu Word, PDF lub PowerPoint. Klucz automatycznie zapisze się w odpowiednim formacie. Instrukcja postępowania w razie przypadkowego zapisania np. w Word lub innym programie znajduje się na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. Klucz publiczny można pobrać poniżej (w takim przypadku przed użyciem należy wcześniej rozpakować archiwum), lub pobrać ze strony miniportalu.

Przed zaimportowaniem JEDZ w zewnętrznych serwisach lub programach, archiwum należy wcześniej rozpakować.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Daniel Luchowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.08.2019 10:03