Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 17 czerwca 2019 roku.

Informuję, że w dniu 17 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godz. 15.30 w sali obrad Rady Miejskiej przy ul. Kolejowej 29 odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty na temat:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku.
  4. Rekrutacja do placówek oświatowych.
  5. Działalność Referatu Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego.
  6. Sprawy różne.

                                                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                  (-) Maria Czykiel

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 17 czerwca 2019 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Agnieszka Buraczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.06.2019
Data publikacji:10.06.2019 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż