Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Agnieszka Buraczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2019 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.06.2019 15:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:27 Dodano załącznik "uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty
Nauczyciela."

(Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:24 Usunięto załącznik Uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty
Nauczyciela.

(Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:23 Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty
Nauczyciela."

(Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:17 Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzegu Dolnym do prowadzenia postępowania i
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzeg Dolny"

(Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:16 Usunięto załącznik Uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty
Nauczyciela.

(Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:14 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu
Dolnym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Brzeg Dolny"

(Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:12 Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty
Nauczyciela."

(Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:10 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.
43 ust. 3 Karty Nauczyciela. "

(Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:09 Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i
sposobów ich przyznawania."

(Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:07 Dodano załącznik "Załącznik do projektu uchwały w
sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i
sposobów ich przyznawania."

(Agnieszka Buraczyńska)
05.06.2019 15:03 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie projektu
uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz warunków i sposobów ich przyznawania."

(Agnieszka Buraczyńska)