2019 rok

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2019 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.11.2019 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.139.2019 z dnia 30
października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzena Nr
0050.37.2011 r. z dnia 31 marca 2011 r. ws prawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie"

(Ewa Wojtasiewicz)
08.11.2019 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.138.2019 z dnia 29
października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
08.11.2019 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.137.2019 z dnia 29
października 2019 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
08.11.2019 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.136.2019 z dnia 28
października 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu
nieruchomości położonej w obrębie Pogalewo Wielkie"

(Ewa Wojtasiewicz)
08.11.2019 08:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2019 z dnia 27
września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:56 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.135.2019 z dnia 15
października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do
budżetu gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.127.2019 z dnia 30
września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu
gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.124.2019 z dnia 23
września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów
planistycznych na rok 2020"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.121. 2019 z dnia 16
września 2019 r. w sprawie zmiany Zasad (polityki)
rachunkowości dla budżetu i Urzędu Miejskiego w Brzegu
Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.117.2019 z dnia 2
września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu
gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2019 z dnia 2
września 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru
inwestycji"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.114.2019 z dnia 30
sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
aktywów i pasywów"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.113.2019 z dnia 30
sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2019 z dnia 30
sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu
gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.108.2019 z dnia 31
lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu
gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.106.2019 z dnia 30
lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zasad
(polityki) rachunkowości dla gminnej instytucji kultury -
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:22 Usunięto załącznik 106.pdf (Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.105.2019 z dnia 30
lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zasad
(polityki) rachunkowości dla gminnej instytucji kultury -
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:20 Dodano załącznik "106.pdf" (Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.104.2019 z dnia 29
lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.103.2019 z dnia 29
lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
rozstrzygnięcia konkursu o dotację celową na realizację
zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju
rodzinnych ogródków działkowych: poprawa infrastruktury
ogródków działkowych na terenie gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie 0050.101.2019 z dnia 15
lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zasad (polityki)
rachunkowości dla budżetu i Urzędu Miejskiego w Brzegu
Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:09 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.100.2019 w sprawie
sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.99.2019 z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.10.2019 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.97.2019 z dnia 8
lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych
w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
22.07.2019 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2019 z dnia 5
lipca 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
18.07.2019 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.96.2019 z dnia 08
lipca 2019 r w sprawie powołania Komisji odbioru
inwestycji"

(Ewa Wojtasiewicz)
18.07.2019 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.07.2019 15:06 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.93.2019 z dnia 1
lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
dla nauczycieli ubiegajacych się o stopień nauczyciela
mianowanego"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.07.2019 15:06 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.90.2019 z dnia 25
czerwca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie
nieruchomości wchodzacej w skład gminnego zasobu
nieruchomości położonej w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.07.2019 15:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.87.2019 z dnia 19
czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.07.2019 15:06 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.86.2019 z dnia 17
czerwca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie
nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu
nieruchomości położonej w Pogalewie Wielkim"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.07.2019 14:55 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.65.2019 z dnia 14
maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2019 z dnia 14
maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.66.2019 z dnia 14
maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.82.2019 z dnia 5
czerwca 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2019 z dnia
zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:27 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.23.2019 z dnia 23
maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Brzegu Dolnym

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 14
maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:20 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 14
maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2019 z dnia 4
czerwca 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Grodzanów"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2019 z dnia 4
czerwca 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
połozonej w obrębie Pogalewo Wielkie"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2019 z dnia 17
czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia na własność gminy
Brzeg Dolny pojazdu"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.84.2019 z dnia 17
czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia na własność gminy
Brzeg Dolny pojazdu"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.79.2019 z dnia 30
maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na rok 2019 "

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.78.2019 z dnia 29
maja 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości
wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
położonej w Pogalewie Wielkim"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2019 z dnia 24
maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.23.2019 z dnia 23
maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2019 z dnia 23
maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z dnia 23
maja 2019 r. w sprawie odwołania Renaty Ilnickiej z funkcji
Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2019 z dnia 23
maja 2019 r. w sprawie odwołania Katarzyny Barylak z
funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama
Mickiewicza"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.69.2019 z dnia 20
maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego: Wkład własny do projektu modernizacji
bazy sportowej poprzez postawienie parabolicznej ścianki
treningowej do tenisa ziemnego"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 14
maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 10:01 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.50.2019 z dnia 10
kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia na własność gminy
Brzeg Dolny pojazdu "

(Ewa Wojtasiewicz)
19.06.2019 09:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 13
maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolengo nr 2 "

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2019 z dnia 6
maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja
2019 r."

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z dnia 6
maja 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2019 z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego ,,Pomoc w renowacji zabytków sakralnych
na terenie gminy Brzeg Dolny" i ,,Organizacja letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Brzeg Dolny w
2019 r.""

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2019 z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.53.2019 z dnia 16
kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:40 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2019 z dnia 24
kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:40 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.52.2019 z dnia 16
kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:40 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z dnia 10
kwietnia 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:40 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.47.2019 z dnia 01
kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m
.kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
stanowiących własność gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:40 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z dnia 08
kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji
inwentaryzacyjnej"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2019 z dnia 01
kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2018 rok gminnej instytucji kultury -
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2019 z dnia 29
marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2018 rok gminnej instytucji kultury -
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.44.2019 z dnia 29
marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.05.2019 09:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2019 z dnia 21
lutego 2019 r. w sprawie zmiany zasad (polityki)
rachunkowości dla budżetu i Urzędu Miejskiego w Brzegu
Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
01.04.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2019 z dnia 01
kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w
Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.42.2019 z dnia 28
marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w
Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
01.04.2019 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.40.2019 z dnia 15
marca 2019 r w sprawie powołania komisji konkursowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
01.04.2019 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.39.2019 z dnia 14
marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół
basenów zewnętrznych z budową budynku zaplecza,
zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną i towarzyszącą"

(Ewa Wojtasiewicz)
01.04.2019 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.38.2019 z dnia 14
marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
01.04.2019 13:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.37.2019 z dnia 13
marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.03.2019 08:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.12.2019 z dnia 4
lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.03.2019 08:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.35.2019 z dnia 1
marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego: Wkład własny do projektu
przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowanego
ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.03.2019 08:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.33.2019 z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
27.02.2019 08:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad
sporządzania ,,Informacji dodatkowej\" przez jednostki
organizacyjne gminy Brzeg Dolny" na "Zarządzenie Nr
0050.10.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie
wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania ,,Informacji
dodatkowej" przez jednostki organizacyjne gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
27.02.2019 08:45 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z dnia 4
lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

(Ewa Wojtasiewicz)
27.02.2019 08:41 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad
sporządzania ,,Informacji dodatkowej" przez jednostki
organizacyjne gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
27.02.2019 07:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.30.2019 z dnia 21
lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
26.02.2019 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.31.2019 z dnia 21
lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w
2019 r."

(Ewa Wojtasiewicz)
26.02.2019 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.29.2019 z dnia 18
lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 09:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.28.2019 r. w
sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie Brzeg
Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 09:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.27.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Żerkówek"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 09:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.26.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Żerków"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 09:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Wały"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 09:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Radecz"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 09:06 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Radecz

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 09:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.24.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Stary Dwór"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 09:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Radecz"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 09:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.22.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Pysząca"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.21.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Pogalewo Wielkie"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Pogalewo Małe"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Naborów"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Jodłowice"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Grodzanów"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.16.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Godzięcin"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na terenie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Bukowice"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:18 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na ternie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Bukowice

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 11
lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej na ternie gminy Brzeg
Dolny w sołectwie Bukowice"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2019 z dnia 7
lutego 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.6.2019 z dnia 22
stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.7.2019 z dnia 22
stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2019 z dnia 4
lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
lokalowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z dnia 4
lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.02.2019 08:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.9.2019 z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
25.01.2019 08:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.08.2019 z dnia 22
stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
0050.05.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia
na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brzeg
Dolny "

(Ewa Wojtasiewicz)
25.01.2019 08:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.04.2019 z dnia 10
stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządku
Domowego w mieszkaniowym zasobie Gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.01.2019 14:33 Utworzenie dokumentu. (Ewa Wojtasiewicz)