Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu za 2015 rok.

INFORMACJA

            Urząd Miejski w Brzegu Dolny informuje, że:

1. w 2015 roku zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania trafiły do:

•          Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krynicznie;

•          Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Rudnej Wielkiej;

•          Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostowania) w Rudnej Wielkiej;

2. za 2015 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0 %;

3. za 2015 rok poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 27 %.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu za 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Magdalena Gałecka-Budzik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2018 09:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż