2018 rok

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2018 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.05.2019 11:52 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.81.2018 z dnia 03
września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządu
(polityki) rachunkowości dla jednostek obsługiwanych przez
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

(Ewa Wojtasiewicz)
07.01.2019 14:57 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z dnia
18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół
basenów zewnętrznych z budową budynku zaplecza,
zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną i towarzyszącą

(Ewa Wojtasiewicz)
07.01.2019 14:57 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.115.2018 z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018

(Ewa Wojtasiewicz)
07.01.2019 14:57 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.112.2018 z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w
2019 r. oraz określenia regulaminu pracy komisji

(Ewa Wojtasiewicz)
07.01.2019 14:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.117.2018 z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
aktywów i pasywów w jednostkach obsługiwanych przez
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
07.01.2019 11:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.119.2018 z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez gminę Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
07.01.2019 10:56 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2018 z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.01.2019 09:27 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
02.01.2019 09:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z dnia 18
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół
basenów zewnętrznych z budową budynku zaplecza,
zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną i towarzyszącą"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.01.2019 09:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2018 z dnia 11
grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.01.2019 09:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2018 z dnia 11
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w
2019 r. oraz określenia regulaminu pracy komisji"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.01.2019 09:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z dnia 18
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół
basenów zewnętrznych z budową budynku zaplecza,
zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną i towarzyszącą"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.01.2019 09:17 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2018 z dnia 11
grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.01.2019 09:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2018 z dnia 11
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w
2019 r. oraz określenia regulaminu pracy komisji"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.12.2018 11:40 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.102.2018 z dnia 08
listopada 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.12.2018 11:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.106.2018 z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Ewa Wojtasiewicz)
30.11.2018 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.107 z dnia 28
listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
30.11.2018 13:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.105.2018 z dnia 23
listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
Brzegu Dolnego"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.11.2018 11:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.101. 2018 z dnia 5
listopada 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Wały"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.11.2018 11:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 005.100.2018 z dnia 30
października 2018 r. wsprawie wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
19.11.2018 11:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.98.2018 z dnia 18
października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
0050.37.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie"

(Ewa Wojtasiewicz)
08.10.2018 08:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.96.2018 z dnia 5
października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr
0050.85.2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.10.2018 08:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.90.2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.10.2018 08:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.91.2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów
planistycznych na rok 2019"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.10.2018 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w obrębie Brzeg Dolny "

(Ewa Wojtasiewicz)
03.10.2018 13:34 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w obrębie Brzeg dolny

(Ewa Wojtasiewicz)
03.10.2018 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.10.2018 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w obrębie Brzeg dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.10.2018 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.89.2018 z dnia 25
września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.10.2018 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.88.2018 z dnia 25
września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
03.10.2018 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.87.2018 z dnia 20
września 2018 r. w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny"

(Ewa Wojtasiewicz)
25.09.2018 08:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62a.2018 z dnia 22
czerwca 2018 r w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 0050.2.2013
z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "

(Ewa Wojtasiewicz)
25.09.2018 08:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75a.2018 z dnia 28
sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu
użytkowego"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:12 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2018 z dnia 05
września 2018 r. w sprawie powołania operatorów
informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października
2018 r."

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.84.2018 z dnia 04
września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2018 -2025"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2018 z dnia 04
września 2018 r. w sprawie zmiany statutu lokalu
socjalnego"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.82.2018 z dnia 03
września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2018 z dnia 03
września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządu
(polityki) rachunkowości dla jednostek obsługiwanych przez
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym "

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.80.2018 z dnia 31
sierpnia 2018 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
aktywów i pasywów"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.79.2018 z dnia 31
sierpnia 2018 r w sprawie wprowadzenia zamian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.77.2018 z dnia 29
sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z dnia 29
sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2018 z dnia 17
sierpnia 2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 09
sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o
stopień nauczyciela mianowanego"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2018 z dnia 09
sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2018 z dnia 09
sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Samorządowego nr 2 w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2018 z dnia 08
sierpnia 2018 r w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny "

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2018 z dnia 07
sierpnia 2018 r w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza
Brzegu Dolnego Nr 0152/132/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w
sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości dla
budżetu i Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.69.2018 z dnia 01
sierpnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2018 z dnia 31
lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.67.2018 z dnia 23
lipca 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.66.2018 z dnia 18
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela
mianowanego"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.65.2018 z dnia 18
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wkład własny do projektu
współfinansowanego ze środków budżetu Województwa
Dolnośląskiego z programu Poprawa bazy sportowej -
oświetlenie kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w
Brzegu Dolnym w 2018 r."

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2018 z dnia 18
lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na rok 2018 "

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2018 z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2018 z dnia 10
lipca 2018 r w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61a.2018 z dnia 05
lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza
Brzegu Dolnego Nr 0050.40.2011 z dnia 04 kwietnia 2011 r. w
sprawie określenia listy rodzajów przesyłek
wpływających, które nie są otwierane przez punkt
kancelaryjny w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.09.2018 11:55 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.62.2018 z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie zaminy Zarządzenia Nr 0050.2.2013
z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(Ewa Wojtasiewicz)
04.07.2018 09:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2018 z dnia 15
czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.07.2018 09:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.57.2018 z dnia 14
czerwca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej
w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.07.2018 09:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2018 z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie zaminy Zarządzenia Nr 0050.2.2013
z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.07.2018 09:22 Dodano załącznik "Zarządzenie N5 0050.61.2018 z dnia 20
czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.07.2018 09:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.60.2018 z dnia 20
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na
dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.07.2018 09:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokali
użytkowych w drodze przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2018 14:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.52.2018 z dnia 11
czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2018 14:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.51.2018 z dnia 5
czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2018 14:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2018 z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2018 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2018 z dnia 29
maja 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej
powołanej zarządzeniem Nr 0050.37.2018 z dnia 26 kwietnia
2018 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. wykonanie dokumentacji
projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad
opracowaną dokumnetacją dla zadania ,,Rozbudowa budynku
pływalni Aquasport o baseny zwenętrzne wraz z
infrastrukturą techniczną w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2018 13:57 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2018 z dnia 21
maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.25.2018 z
dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2018 13:57 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.42.2018 z dnia 17
maja 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2018 13:55 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2018 z dnia 9
maja 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2018 13:55 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.40.2018 z dnia 9
maja 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2018 13:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.39.2018 z dnia 9
maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży w roku 2018 z terenu gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2018 13:20 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.38.2018 z dnia 30
kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018

(Ewa Wojtasiewicz)
08.05.2018 07:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.38.2018 z dnia 30
kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.05.2018 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.37.2018 z dnia 26
kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. wykonanie dokumentacji projektowej oraz
prowadzenie audytu autorskiego nad opracowaną dokumentacją
dla zadania ,,Rozbudowa budynku pływalni Aquasport o baseny
zewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną w Brzegu
Dolnym" "

(Ewa Wojtasiewicz)
02.05.2018 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.36.2018 z dnia 23
kwietnia 2018 r. w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.05.2018 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.35.2018 z dnia 20
kwietnia 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie
nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu
nieruchomości położonej w Pogalewie Wielkim"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.05.2018 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.33.2018 z dnia 12
kwietnia 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w obrębie Brzeg Dolny "

(Ewa Wojtasiewicz)
02.05.2018 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2018 z dnia 12
kwietnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
10.04.2018 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.31.2017 z dnia 06
kwietnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
10.04.2018 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.28.2018 z dnia 05
kwietnia 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w obrębie Brzeg Dolny "

(Ewa Wojtasiewicz)
10.04.2018 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.27.2017 z dnia 30
marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
30.03.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.26.2018 z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu renowacji zabytków sakralnych
w gminie Brzeg Dolny w 2018 r."

(Ewa Wojtasiewicz)
23.03.2018 07:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2018 z dnia 23
marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości "

(Ewa Wojtasiewicz)
23.03.2018 07:52 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2018 z dnia 12
marca 2018 r. w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny "

(Ewa Wojtasiewicz)
22.03.2018 13:50 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.21.2018 z dnia 12
marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości "

(Ewa Wojtasiewicz)
22.03.2018 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2018 z dnia 07
marca 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
22.03.2018 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2018 z dnia 06
marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa w
2018 r. dla mieszkańców gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
22.03.2018 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2018 z dnia 05
marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do
dzierżawy w drodze przetargu "

(Ewa Wojtasiewicz)
22.03.2018 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2018 z dnia 28
lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
05.03.2018 08:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.16.2018 z dnia 26
lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu organizacji ,,Wkład własny
do projektu Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi"
współfinansowanego ze środków budżetu Marszałka
Województwa Dolnośląskiego"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.02.2018 09:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2018 z dnia 14
lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.2013
z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.02.2018 09:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2018 z dnia 8
lutego 2018 r. w sprawie odstąpienia od dalszych
przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
09.02.2018 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.13.2018 z dnia 08
lutego 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
09.02.2018 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2018 z dnia 05
lutego 2018 r. w sprawie kwalifikacji na lokale socjalne"

(Ewa Wojtasiewicz)
09.02.2018 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2018 z dnia 01
lutego 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
05.02.2018 16:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.9.2018 z dnia 01
lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "

(Ewa Wojtasiewicz)
05.02.2018 16:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.8.2018 z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.02.2018 12:25 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.8.2018 z dnia 01
lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

(Ewa Wojtasiewicz)
02.02.2018 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.8.2018 z dnia 01
lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.02.2018 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.7.2018 z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu
pomieszczenia użytkowego-garażu bez przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.02.2018 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.6.2018 z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny "

(Ewa Wojtasiewicz)
02.02.2018 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.3.2018 z dnia 9
stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny
2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Brzeg Dolny "

(Ewa Wojtasiewicz)
11.01.2018 11:23 Utworzenie dokumentu. (Ewa Wojtasiewicz)