2018 rok

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2018 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.03.2018 08:39 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.16.2018 z dnia 26
lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu organizacji ,,Wkład własny
do projektu Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi"
współfinansowanego ze środków budżetu Marszałka
Województwa Dolnośląskiego"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.02.2018 09:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2018 z dnia 14
lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.2013
z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.02.2018 09:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2018 z dnia 8
lutego 2018 r. w sprawie odstąpienia od dalszych
przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
09.02.2018 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.13.2018 z dnia 08
lutego 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
09.02.2018 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2018 z dnia 05
lutego 2018 r. w sprawie kwalifikacji na lokale socjalne"

(Ewa Wojtasiewicz)
09.02.2018 11:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2018 z dnia 01
lutego 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
05.02.2018 16:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.9.2018 z dnia 01
lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "

(Ewa Wojtasiewicz)
05.02.2018 16:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.8.2018 z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2018"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.02.2018 12:25 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.8.2018 z dnia 01
lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

(Ewa Wojtasiewicz)
02.02.2018 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.8.2018 z dnia 01
lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.02.2018 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.7.2018 z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu
pomieszczenia użytkowego-garażu bez przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
02.02.2018 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.6.2018 z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny "

(Ewa Wojtasiewicz)
02.02.2018 08:38 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.3.2018 z dnia 9
stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny
2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Brzeg Dolny "

(Ewa Wojtasiewicz)
11.01.2018 11:23 Utworzenie dokumentu. (Ewa Wojtasiewicz)