Obwieszczenia Burmistzra Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Centrum Innowacji i Skalowania Procesów w PCC Rokita SA"

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Brzegu Dolnego

z dnia 9 stycznia 2018r.

 

 

    Działając na podstawie art. 29, 30, 33, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2017 poz. 1405), zawiadamiam o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  :

 

„Centrum Innowacji i Skalowania Procesów w PCC Rokita SA”

 

1.  Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora :

 

PCC Rokita  SA. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny

 

2.    Zawiadamiam o :

 

- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,

 

- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

 

 3. Dane w powyższej sprawie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie, tj. stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, oraz na tablicy ogłoszeń w w/w siedzibie Urzędu.

 

 4. Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w pokoju nr 122 ( I – piętro) w godzinach pracy Urzędu.

   Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29, w pokoju nr 122 w  terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tzn. do dnia  8 lutego 2018r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenia Burmistzra Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Centrum Innowacji i Skalowania Procesów w PCC Rokita SA"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Agnieszka Piasecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.01.2018
Data publikacji:10.01.2018 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż