2017 rok

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2017 10:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.01.2018 09:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.100.2017 z dnia 29
grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
aktywów i pasywów w jednostkach obsługiwanych przez
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
10.01.2018 09:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.99.2017 z dnia 29
grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
29.12.2017 09:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.97.2017 z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie kwalifikacji na lokale socjalne"

(Ewa Wojtasiewicz)
29.12.2017 09:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2017 z dnia 18
grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu
pomieszczenia użytkowego-garażu bez przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
29.12.2017 09:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2017 z dnia 18
grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego"

(Ewa Wojtasiewicz)
29.12.2017 09:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2017 z dnia 14
grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. "

(Ewa Wojtasiewicz)
29.12.2017 09:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.91.2017 z dnia 14
grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w
2018 r. oraz określenia regulaminu pracy komisji"

(Ewa Wojtasiewicz)
29.12.2017 09:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.90.2017 z dnia 14
grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2018 r. "

(Ewa Wojtasiewicz)
15.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.89.2017 z dnia 04
grudnia 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.88.2017 z dnia 04
grudnia 2017 r. w sprawie oddania nieruchomości w
użyczenie"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.87.2017 z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.86.2017 z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2017 z dnia 20
listopada 2017 r. w sprawie częściowego uchylenia zmian do
budżetu gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2017 z dnia 31
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2017 z dnia 31
października 2017 r. w sprawie powołania osób do
szacowania strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych
lub ekologicznych na terenie gminy Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.79.2017 z dnia 25
października 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
bez przetargu "

(Ewa Wojtasiewicz)
15.12.2017 12:26 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.78.2017 z dnia 25
października 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie
nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu
nieruchomości, położonej w Pogalewie Małym"

(Ewa Wojtasiewicz)
30.10.2017 09:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2017 z dnia 20
października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości "

(Ewa Wojtasiewicz)
30.10.2017 09:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2017 z dnia 20
października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
30.10.2017 09:29 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
20.10.2017 08:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2017 z dnia 6
października 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
bez przetargu "

(Ewa Wojtasiewicz)
20.10.2017 08:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2017 z dnia 6
października 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie
nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu
nieruchomości, położonej w Pogalewie Wielkim"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.10.2017 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2017 z dnia 29
września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na rok
2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.10.2017 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.69.2017 z dnia 28
września 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.10.2017 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2017 z dnia 26
września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów
planistycznych na rok 2018 "

(Ewa Wojtasiewicz)
04.10.2017 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.67.2017 z dnia 21
września 2017 r. w sprawie kwalifikacji na lokale socjalne"

(Ewa Wojtasiewicz)
15.09.2017 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.65.2017 z dnia 12
września 2017 r. w sprawie częściowego uchylenia zmian do
budżetu gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2017 z dnia 31
marca 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania
sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne
podległe gminie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2017 z dnia 11
września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr
0050.37.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2017 z dnia 31
sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
aktywów i pasywów"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2017 z dnia 31
sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr
0152/132/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie
wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu i
Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61.2017 z dnia 31
sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.60.2017 z dnia 29
sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania
strat powstałych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia
2017 r."

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2017 z dnia 21
sierpnia 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny "

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2017 z dnia 14
sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Samorządowego nr 3 w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.56.2017 z dnia 3
sierpnia 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez
przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.55.2017 z dnia 31
lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.54.2017 z dnia 31
lipca 2017 r. w sprawie kwalifikacji na lokale socjalne"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.53.2017 z dnia 24
lipca 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości
wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości
położonej w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
12.09.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.50.2017 z dnia 14
lipca 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
14.07.2017 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2017 z dnia 12
lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego polegającego na świadczeniu usługi przewozu
uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów"

(Ewa Wojtasiewicz)
14.07.2017 10:18 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.49.2017 z dnia 12
lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargwej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego polegającego na świadczeniu usługi przewozu
uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

(Ewa Wojtasiewicz)
14.07.2017 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2017 z dnia 12
lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargwej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego polegającego na świadczeniu usługi przewozu
uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.07.2017 09:36 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2017 z dnia 5
lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela
mianowanego "

(Ewa Wojtasiewicz)
13.07.2017 09:36 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.47.2017 z dnia 30
czerwca 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie
nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego
połozonej w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
07.07.2017 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.45.2017 z dnia 30
czerwca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na rok
2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
07.07.2017 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.44.2017 z dnia 29
czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu socjalnego"

(Ewa Wojtasiewicz)
07.07.2017 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2017 z dnia 26
czerwca 2017 r. w sprawie kwalifikacji na lokale socjalne "

(Ewa Wojtasiewicz)
07.07.2017 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.42.2017 z dnia 16
czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2017 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2017 z dnia 12
czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na
dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2017 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.40.2017 z dnia 05
czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego polegającego na świadczeniu usług przewozu
uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2017 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.39.2017 z dnia 01
czerwca 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w obrębie Radecz"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2017 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.38.2017 z dnia 31
maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do bużdetu gminy
na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2017 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.37.2017 z dnia 25
maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2017 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.36.2017 z dnia 25
maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej"

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2017 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.35.2017 z dnia 22
maja 2017 r. w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny "

(Ewa Wojtasiewicz)
13.06.2017 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.34.2017 z dnia 18
maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku
letniego dla dzieci szkolnych i młodzieży z terenu gminy
Brzeg Dolny LATO 2017 r. "

(Ewa Wojtasiewicz)
10.05.2017 13:15 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.31.2017 z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego polegającego na przebudowie wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku byłej piekarni na budynek
buirowy"

(Ewa Wojtasiewicz)
10.05.2017 13:15 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.30.2017 z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
10.05.2017 13:15 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.29.2017 z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3, ul.
Przedszkolna, 56-120 Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.04.2017 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.28.2017 z dnia 24
kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu renowacji zabytków sakralnych
w gminie Brzeg Dolny w 2017 r."

(Ewa Wojtasiewicz)
24.04.2017 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.27.2017 z dnia 19
kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2016 rok gminnej instytucji kultury -
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.04.2017 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.26.2017 z dnia 19
kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2016 rok gminnej instytucji kultury -
Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury"

(Ewa Wojtasiewicz)
24.04.2017 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2017 z dnia 11
kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr
0050.37.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie"

(Ewa Wojtasiewicz)
11.04.2017 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.24.2017 z dnia 10
kwietnia 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w okrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
11.04.2017 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.22.2017 z dnia 10
kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia
wyborów uzupełniających sołtysa oraz rady sołeckiej w
jednostce pomocniczej Żerkówek"

(Ewa Wojtasiewicz)
11.04.2017 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2017 z dnia 05
kwietnia 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
11.04.2017 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2017 z dnia 31
marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół
podstawowych"

(Ewa Wojtasiewicz)
11.04.2017 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2017 z dnia 31
marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2016 z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2007 z
dnia 31 października 2007 r. w sprawie powołania i
organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz
określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu
pracy"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:44 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2017 z dnia 13
marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.12.2017 z dnia 28
lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu organizacji wkład własny do
projektu ,,Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi"
współfinansowanego ze środków budżetu Marszałka
Województwa Dolnośląskiego"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2017 z dnia 23
lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2017 z dnia 23
lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu
użytkowego bez przetargu"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.09.2017 z dnia 10
lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego polegającego na przebudowie wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku byłej piekarni na budynek
biurowy"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.08.2017 z dnia 10
lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w
2017 r."

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.07.2017 z dnia 09
lutego 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.06.2017 z dnia 06
lutego 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.05.2016 z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na rok 2017"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.04.2017 z dnia 26
stycznia 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w obrębie Brzeg Dolny"

(Ewa Wojtasiewicz)
04.04.2017 09:13 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
13.01.2017 10:35 Utworzenie dokumentu. (Ewa Wojtasiewicz)