PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO

LOKALIZACJA ORAZ HARMONOGRAM

FUNKCJONOWANIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE WOŁOWSKIM

 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - budynek Basenu Miejskiego (OSiR w Wołowie) 

    ul. Panieńska 4

    56 – 100 Wołów

 

Dni i godziny otwarcia: 

Poniedziałek: od godz. 12.00 do godz. 16.00 

Wtorek: od godz. 12.00 do godz. 16.00 

Środa: od godz. 09.00 do godz. 13.00 

Czwartek: od godz. 12.00 do godz.16.00 

Piątek: od godz. 09.00 do godz. 13.00  

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o charakterze mobilnym 

Dni i godziny otwarcia: 

ul. Kościuszki 27, 56- 100 Wołów (przy PCE i PPP w Wołowie):

Wtorek: od godz. 08.00 do godz.12.00 - dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Środa: od godz. 15.00 do godz.19.00 

 

Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny (przy GOPS w Brzegu Dolnym):

Poniedziałek: od godz. 13.00 do godz. 17.00
Czwartek:      od godz. 11.00 do godz. 15.00

Piątek:            od godz. 11.00 do godz. 15.00 - dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową: Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza Tatara 7, 04-474 Warszawa

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w w/w punkcie przez adwokatów, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w punkcie przez doradców obywatelskich.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

INFORMACJE ORAZ ZAPISY pod numerem tel. 071 380 59 08, 071 380 59 01
lub mailowo e-mail: ewa.kulik@powiatwolowski.pl, starostwo@powiatwolowski.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Tomasz Drozdowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.01.2016 20:11