Numery telefonów

 

 

Burmistrz -

Paweł Pirek

 

Budynek Główny pok.5

tel. 71 3195117

Zastępca Burmistrza -

Artur Michałek

 

tel. 71 3195117 wew.237

Oficyna pok.112

 

Sekretarz Gminy –

Katarzyna Zagórska

 

tel. 71 3195117 wew.251

Budynek Główny pok.3

 

Skarbnik Gminy -

Anna Gawarecka-Siewruk

 

tel. 71 3195117 wew.146

      71 3195005

Oficyna pok.2

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

 

Referat ds. Obsługi Kancelaryjnej i Kontaktu z Klientami

Grażyna Gośniak

Małgorzata Józefowicz              

 

 

tel. 71 3195117 wew.256

tel. 71 3195117 wew.101

fax. 71 319 56 83;

Budynek Główny I piętro

 

Referat ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

Arkadiusz Komorowski

Irena Derejczyk

 

 

tel. 71 3195117 wew.144

tel. 71 3195117 wew.141

      71 3195464

Oficyna pok.15

 

Wydział Finansowy i Budżetu

 

Skarbnik Gminy -
Anna Gawarecka-Siewruk

 

Zastępca Skarbnika Gminy -

Ewelina Halczuk-Kucharska

tel.71 3195117 wew.146
Oficyna pok.2

 

tel. 71 3195117 wew.147

Oficyna pok.1

 

Referat Księgowości

 

Monika Maniecka

Justyna Petryk

Ewelina Kaliszewska

 

tel. 71 3195117 wew.135

Oficyna pok.12

 

Marzena Pietras
Edyta Malewicz

 

tel. 71 3195117 wew.133

Oficyna pok.11

 

Alicja Pirek

 

tel. 71 3195117 wew.148

Oficyna pok.10

 

Referat Podatków Lokalnych

 

Kierownik Referatu-

Jan Chodorski

 

 

 

 

Anna Iwaneczko

 

 

 

Anna Chytła

Anna Mielcarek

Sylwia Wróblewska

 

tel. 71 3195117 wew.123

Oficyna pok.9

 

 

 

tel. 71 3195117 wew.125

Oficyna pok.7

 

 

 

tel. 71 319 5117 wew.122

Oficyna pok.6

 

 

Marta Tyczyńska

Monika Mendyka

 

 

 

tel. 71 3195117 wew.121

tel. 71 3195117 wew.120

Oficyna pok.5

 

 

Referat Księgowości Oświaty, Kultury i Sportu

Małgorzata Gemgara - główna księgowa

Krystyna Bodek

 

 

tel. 71 3195117 wew.232

 Oficyna pok.109

tel.71 3195117 wew.221

Oficyna pok.109

 

 


 

 

 

 

Laura Bieńkowska

Urszula Sałatkiewicz

Beata Leśniak

 

tel. 71 3195117 wew.233

      71 319 57 54

Oficyna pok.110

 

Beata Wodejko

Krystyna Targosz

 

 

Anna Zuziak-Bartosik

 

 

tel. 71 3195117 wew.223

      71 319 79 31

Oficyna pok.108

 

tel. 71 3195117 wew.222

Oficyna pok.108

 

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 

Naczelnik Wydziału

Zdzisław Jakubowski

 

tel. 71 3195117 wew.203

Oficyna pok.115

 

 

Referat Infrastruktury Technicznej

Sabina Bogdańska

 

 

 

Marian Owsiany

Zbigniew Marchlewski

Adam Smarzeniec

 

 

tel. 71 319 5117 wew.214

Oficyna pok.119 

 

 

 

tel. 71 3195117 wew.205

tel. 71 3195117 wew.207

tel. 71 3195117 wew.206

      71 319 56 12

Oficyna pok.116

 

Referat Architektury i Urbanistyki

Władysław Górecki

 

tel. 71 3195117 wew.217

Oficyna pok.102

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej

Magdalena Gałecka-Budzik

tel. 71 3195117 wew.145

Oficyna pok.122

 

Referat ds. Funduszy Europejskich

 

Kierownik Referatu -

Monika Heller

 

Monika Kwapisz

Adrianna Kosztowny

tel. 71 3195117 wew.216

Oficyna pok.117

 

tel. 71 3195117 wew.130

Oficyna pok.118 

 

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Agnieszka Piasecka

 

 

tel. 71 3195117 wew.211

Oficyna pok.122

 

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 

Daniel Luchowski

 

tel. 71 3195117 wew.210

Oficyna pok.120

 

Wydział Rolnictwa i Zasobów Gminnych

 

Naczelnik Wydziału –

Stanisław Jastrzębski

 

tel. 71 3195117 wew.129

Oficyna pok.107

Referat Zasobów Mieszkaniowych

 

Monika Libelt

 

 

Elżbieta Głowacka

Teresa Nowińska

 

tel. 71 3195117 wew.247

Oficyna pok.107

 

tel. 71 3195117 wew.248

tel. 71 3195117 wew.230

Oficyna pok.3

 

Referat Rolnictwa

Barbara Moszczyńska

Agata Chłód

 

tel. 71 3195117 wew.244

Oficyna pok.105

 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu –

Celina Tarnawska

 

Danuta Grzybek

Anna Grzybek

 

 

tel. 71 3195117 wew.239

Oficyna pok.104

 

tel. 71 3195117 wew.240

      71 31958 23

Oficyna pok.104

 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu


 

Naczelnik Wydziału -                                 tel. 71 3195117 wew.219
Małgorzata Bołdyn                                    Oficyna pok.114

                                                      

 

Referat ds. Oświaty i Kultury

Beata Walicka

 

 

 

Beata Kowal

tel. 71 3195117 wew.234

       71 3196228

Oficyna pok.111

 

tel. 71 3195117 wew.225

Oficyna pok.113

 

Referat Promocji i Informacji

Katarzyna Mrozek

Sandra Jagieła

 

Główny Specjalista ds. Innowacji i Rozwoju

Mieczysław Kryszak

tel. 71 3195117 wew.258

Oficyna pok.205

 

 

 

tel.71 3195117 wew.400

Oficyna pok.204

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik -

Gabriela Gutowska

Z-ca Kierownika -

Natalia Gałecka

tel. 71 319 5117 wew.137

      71 3197959

Oficyna pok.13

 

Stanowisko ds. Kadr

Agnieszka Wójcicka

 

tel. 71 3195117 wew.152

Oficyna pok.121

 

Referat ds. Informatyzacji

Tomasz Drozdowski

 

tel. 71 3195117 wew.119

Oficyna pok.117

 

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Monika Charłampowicz

 

tel. 71 3195117 wew.231

Oficyna pok.103

 

Biuro Bezpieczeństwa

Anna Czarna

Magdalena Skorupka                          

 

 

Pełnomocnik ds. ochrony

informacji niejawnych

 

Monika Charłampowicz

 

 

tel.71 3195117 wew.257

tel.71 3196139

Oficyna pok.17

 

 

 

 

 

tel.71 319 5117 wew.231

Oficyna pok.103

 

Stanowisko ds. Pożytku Publicznego

i Współpracy Międzynarodowej

 Piotr Smelkowski

 

 tel. 71 3195117 wew.259

Oficyna pok.207

 

Biuro Rady Miejskiej

Kierownik - Katarzyna Jabłońska

Agnieszka Buraczyńska

 

 

tel. 71 3195117 wew.254

        71 3195076

Budynek Główny pok.7

 

Radca Prawny

Dominik Stefanko

 

tel. 71 3195117 wew.263

Budynek Główny pok.4

 

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

Ewa Wojtasiewicz

tel. 71 3155117 wew.263

Budynek Główny pok.4

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Numery telefonów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.10.2008 22:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.11.2019 14:39 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
16.09.2019 15:03 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
16.09.2019 14:55 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
07.08.2019 08:36 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
07.06.2019 12:25 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
13.05.2019 13:09 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
05.04.2019 08:31 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
03.04.2019 14:47 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 14:33 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 13:54 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 11:10 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 11:08 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 10:42 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 10:41 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 10:03 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:59 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:58 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:57 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:56 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:55 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:54 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:53 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:44 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:38 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:37 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:35 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:31 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:29 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 09:04 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 08:55 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
19.03.2019 08:35 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
18.03.2019 16:49 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
18.03.2019 16:44 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
18.03.2019 16:44 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
18.03.2019 16:42 Edycja dokumentu (Beata Kowal)
13.12.2018 11:40 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
13.12.2018 11:02 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
13.12.2018 11:00 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
13.12.2018 10:59 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
11.05.2016 13:16 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
25.02.2016 12:18 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
25.02.2016 12:00 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
25.02.2016 11:48 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
19.03.2015 10:20 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
08.10.2013 09:38 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
03.04.2013 10:26 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
28.03.2013 11:50 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
24.05.2012 14:00 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
22.05.2012 11:29 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
29.02.2012 13:08 Edycja dokumentu (Tomasz Drozdowski)
16.08.2010 14:18 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
16.02.2010 11:09 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
15.02.2010 10:47 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
17.11.2009 11:09 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
17.11.2009 11:04 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
17.06.2009 11:16 Edycja dokumentu (Katarzyna Zagórska)
23.10.2008 15:00 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
17.10.2008 15:40 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
17.10.2008 15:38 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
17.10.2008 15:34 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
17.10.2008 15:32 Edycja dokumentu (Ewa Wojtasiewicz)
17.10.2008 14:00 Utworzenie dokumentu. (Ewa Wojtasiewicz)