Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Podstawa Prawna   
1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 232)
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 267, ze zmianami)


Wymagane dokumenty   
- zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
- kserokopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem

Miejsce składania wniosku   
Urząd Miejski, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
Poniedziałek - Piątek - 7.30 - 15.30

Opłaty   
Nie pobiera się opłat

Termin odpowiedzi   
Nie dotyczy

Tryb udzielenia odpowiedzi   
Nie dotyczy

Jednostka odpowiedzialna   
Wydział Oświaty i Kulturi i Sportu Urzędu Miejskiego, pok. nr 109)
Pracownik merytoryczny Laura Bieńkowska, tel. 71 319 51 17

Tryb odwoławczy   
Nie dotyczy

Uwagi   
Informujemy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, by po podpisaniu umowy z młodocianym pracownikiem, składali informację (zawiadomienie) do Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29
O zmianie adresu zamieszkania młodocianego, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Burmistrza Brzegu Dolnego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Tomasz Drozdowski
Informację wytworzył:Laura Bieńkowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.05.2013 08:08