Dodatek Energetyczny

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym informuje, że od pierwszego stycznia 2014 r. osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego, będące stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkujące w miejscu dostarczenia energii elektrycznej, mogą ubiegać się o uzyskanie dodatku energetycznego.

 

Dodatek energetyczny przyznaje Wójt Burmistrz lub Prezydent Miasta w drodze decyzji na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz kopię decyzji o dodatku mieszkaniowym

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014r i wynosi:

 

   Dla gospodarstwa domowego:

-  prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł/miesiąc,
-  składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł/miesiąc,
-  składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

Przyznany dodatek należy pobierać w kasie banku Spółdzielczego w Brzegu Dolnym przy ul. Kolejowej 8 lub przekazywany będzie na wskazany indywidualny rachunek bankowy.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego do pobrania w Referacie Zasobów Mieszkaniowych budynek Oficyny Pałacowej   (pokój nr3) lub w Biurze Obsługi klienta

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym

Tel  3195117  W załączniku można pobrać wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Referat Zasobów Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Brzegu DolnymSporz. Elżbieta Głowacka

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dodatek Energetyczny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Tomasz Drozdowski
Informację wytworzył:Elżbieta Głowacka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2014 12:48