Przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym

Stosownie do treści art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny informuje, że  w wyniku zakończonej licytacji elektronicznej wybrano ofertę Alfa-catering Fabryka Imprez Marek Rączkowski, ul. Wrocławska 2, Śliwice k/Wrocławia.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumenty dot. postępowania zostały zamieszczone grzecznościowo w związku z problemami technicznymi po stronie GOPS.

Wszelką korespondencję należy kierować do GOPS, na adresy i telefony podane w ogłoszeniu.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Daniel Luchowski
Informację wytworzył:Beata Sokolska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 12:31