Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Udostępnianie:

Ø Referat ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

Ø od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Ø zgodnie z przepisami art. 44 g-i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

 

 

Ewidencja podatników Gminy Brzeg Dolny

Udostępnianie:

Ø Referat Podatków Lokalnych

Ø od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Ø na wniosek strony na podstawie art. 73 i 74 Kodeksu postępowania administracyjnego, niebędących w sprzeczności z Działem VII (Tajemnica skarbowa) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

 

 

Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia

Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami (zobowiązania i należności) oraz pozostałych rozrachunków (sumy depozytowe do rozliczenia)

Udostępnianie:

Ø Referat Księgowości

Ø od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Ø na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej

 

 

Ewidencja podmiotów gospodarczych

Udostępnianie:

Ø Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

Ø od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej

Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

Rejestr skarg i wniosków

Udostępnianie:

Ø Biuro Rady Miejskiej

Ø od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30  

 

 

Rejestr przetargów

Rejestr umów

Udostępnianie:

Ø Stanowisko ds. zamówień publicznych

Ø od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

Rejestr urodzeń

Rejestr małżeństw

Rejestr zgonów

Udostępnianie:

Ø Urząd Stanu Cywilnego

Ø od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Ø na wniosek, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego

 

 

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz członków ich rodzin

Rejestr zwolnień lekarskich pracowników Urzędu Miejskiego i dyrektorów zakładów podległych

Rejestr zwolnień lekarskich nauczycieli przedszkoli i pracowników obsługi przedszkolnej

Rejestr zwolnień zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

Rejestr archiwalny pracowników Urzędu Miejskiego

Rejestr archiwalny pracowników nauczycieli przedszkoli Brzegu Dolnego

Rejestr archiwalny pracowników obsługi przedszkolnej

 

W archiwum znajdują się akta osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, nauczycieli przedszkoli, pracowników obsługowych przedszkoli, żłobka, pracowników studia telewizji kablowej, dyrektorów zakładów podległych (ZGKiM, GOPS)

Udostępnianie:

Ø Stanowisko ds. Kadr

Ø od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

 

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek w KT o klauzuli „Z”

Dziennik korespondencyjny  "poufne"/"zastrzeżone"

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

Rejestr wejść do kancelarii tajnej

Rejestr wydanych upoważnień jednorazowych dostępu do informacji niejawnych zabezpieczonych w kancelarii tajnej

Rejestr świadczeń osobistych  i rzeczowych na terenie gminy Brzeg Dolny”

Rejestr przedpoborowych określonego rocznika

Ewidencja osób podlegających obowiązkowi szkolenia/przeszkolonych w zakresie powszechnej samoobrony

Udostępnianie:

Ø Biuro Bezpieczeństwa i Kancelaria Tajna

Ø nie mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy o dostępnie do informacji publicznej 

 

 

Rejestr zarządzeń Burmistrza

Rejestr skarg i wniosków

Udostępnianie:

Ø Referat ds. Obsługi Kancelaryjnej i Kontaktu z Klientami

Ø od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2008 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż