PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO

LOKALIZACJA ORAZ HARMONOGRAM

FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W POWIECIE WOŁOWSKIM

 

 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (przy MOPS w Wołowie)

    ul. Trzebnicka 6

     56 – 100 Wołów

Dni i godziny otwarcia:

Poniedziałek: od godz. 12.00 do godz. 16.00

Wtorek: od godz. 12.00 do godz. 16.00

Środa: od godz. 09.00 do godz. 13.00

Czwartek: od godz. 12.00 do godz.16.00

Piątek: od godz. 09.00 do godz. 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w w/w punkcie przez radców prawnych i adwokatów.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej o charakterze mobilnym

Dni i godziny otwarcia:

ul. Kościuszki 27, 56- 100 Wołów (przy PCE i PPP w Wołowie):

Poniedziałek: od godz.15.00 do godz.19.00

Wtorek: od godz. 08.00 do godz.12.00

Środa: od godz. 15.00 do godz.19.00

Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny (przy GOPS w Brzegu Dolnym):

Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 15.00

Piątek: od godz. 11.00 do godz. 15.00

 

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową: Klub Jagielloński z siedzibą: Rynek Główny 34, 31 – 010 Kraków.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w w/w punkcie przez adwokatów oraz    osobę, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2016 r.                               o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

  1. Osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  1. Osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;
  1. Kombatantom oraz niektórym osobom będącym  ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  1. Osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego;
  1. Osobie, która nie ukończyła 26 lat ;
  1. Osobie, która ukończyła 65 lat;
  1. Osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
  2. Kobietom w ciąży.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Tomasz Drozdowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.01.2016 20:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż