Konsultacje społeczne w przedmiocie zmian w podziale Gminy Brzeg Dolny na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO

 

ogłasza dla mieszkańców Gminy Brzeg Dolny konsultacje społeczne
w przedmiocie zmian w podziale Gminy Brzeg Dolny na okręgi wyborcze
oraz stałe obwody głosowania.

 

1)    Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie podziału Gminy Brzeg Dolny na:

a)    okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

b)    na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

(projekty uchwał dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym pod adresem www.bip.brzegdolny.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

2)    Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 1 sierpnia 2012 roku do dnia 14 sierpnia 2012 roku.

3)    Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie zgłaszania uwag odnośnie przedmiotu konsultacji.

4)    Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym przy ul. Kolejowej 29 budynek DOK, II piętro pokój nr 7 (Biuro Rady Miejskiej) i czynny jest w godzinach otwarcia Urzędu Miejskiego tj. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

5)    Uwagi należy składać osobiście w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach otwarcia Urzędu Miejskiego.

6)    Konsultacje przeprowadza się z uprawnionymi mieszkańcami Gminy Brzeg Dolny.

Za uprawnionego mieszkańca uważa się osobę fizyczną, która posiada najpóźniej w dniu konsultacji prawo wyborcze do Rady Miejskiej, jest zameldowana na pobyt stały na terenie Gminy Brzeg Dolny i wpisana do rejestru wyborców.

7)    Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 

Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia konsultacji

dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym.

                                                                          

 

                                                                          Burmistrz Brzegu Dolnego

                                                                          (-) Stanisław Jastrzębski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne w przedmiocie zmian w podziale Gminy Brzeg Dolny na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Katarzyna Zagórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2012 09:39