Ogłoszenie - Projekt "Uwierz w siebie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym od dnia 10 czerwca 2008r realizuje projekt pt:

„Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo
i wykluczonym społecznie”
,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Grupą docelową uczestniczącą w projekcie są mieszkańcy gminy Brzeg Dolny, 24 osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, będące
w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt oferuje uczestnikom: trening umiejętności psychospołecznych, uzyskanie wiedzy na temat indywidualnych kierunków rozwoju zawodowego oraz zdobycie nowych kwalifikacji na kursach zawodowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - Projekt "Uwierz w siebie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Jolanta Bywalec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.07.2008 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż